Bakkehellet 7

Bakkehellet 7
her kommer litt mer tekst om prosjekt Bakkehellet 7